zavřít

Nejvýznamnější panovníci na vašem oblíbeném webu

- Magazín autor: Redakce Osobnosti.cz

Podívejte se na 10 nejžádanějších panovníků podle uživatelů Osobnosti.cz a přečtěte si více o jejich životech!

zdroj: Profimedia

1. Karel IV.

Karel IV. byl jedenáctý český král, vládnoucí jako Karel I. od srpna 1346 až do své smrti v listopadu 1378. Karel IV. byl římsko-německý král od července 1346 a od roku 1355 císař římský. Byl také italský (lombardský) král od roku 1355, burgundský (arelatský) král od roku 1365, moravský markrabě v letech 1333 až 1349 a lucemburský hrabě v období let 1346 až 1353. Pocházel po otci z dynastie Lucemburků.

Byl to první český král, který se stal také císařem Svaté říše římské, a byl posledním korunovaným burgundským králem. Stal se tak osobním vládcem všech království Svaté říše římské. Více informací.

Karel IV. zdroj: Distributor

2. Jan Lucemburský

Lucemburský hrabě, český král Jan Lucemburský se narodil 10.8.1296 v Lucembursku, jako jediný syn lucemburského hraběte a císaře Jindřicha VII. Pocházel z dynastie Lucemburků.

Své dětství prožil v kultivovaném prostředí francouzského dvora v Paříži. V době , kdy byl jeho otec zvolen německým králem, byla mu českou šlechtou nabídnuta česká koruna a ruka princezny Elišky z rodu Přemyslovců, která byla poslední neprovdanou princeznou přemyslovskou. Více informací.

Jan Lucemburský zdroj: Distributor

3. Eliška Přemyslovna

Eliška Přemyslovna byla dcera českého a polského krále Václava II. a Guty Habsburské, manželka Jana Lucemburského a česká královna. Eliška byla vychovávána ve svatojiřském klášteře, kde byla abatyší její teta Kunhuta Přemyslovna, přičemž je možné, že se Eliška měla stát následnicí své tety u sv. Jiří, čemuž však zabránily následující události. Více informací.

Eliška Přemyslovna zdroj: Distributor

4. Alžběta II.

Narodila se 21. dubna 1926 jako nejstarší dcera prince Alberta (později krále Jiřího VI.) a jeho ženy Alžběty. Měla jediného sourozence, princeznu Margaretu. Alžběta II. je vládnoucí královna šestnácti nezávislých států označovaných jako Commonwealth realm. Dále je hlavou Commonwealthu a nejvyšší představitelkou anglikánské církve. I přes velký počet funkcí v souladu se zvykovým právem zasahuje do politiky jen výjimečně. Více informací.

Alžběta II. zdroj: Profimedia

5. Alžběta Eliška Pomořanská

Alžběta Pomořanská byla česká královna a římská císařovna. Byla dcerou pomořanského vévody Bogislava V. a Alžběty, dcery polského krále Kazimíra III. Velikého, a čtvrtou a poslední manželkou českého krále a římského císaře Karla IV. Lucemburského. Více informací.

Alžběta Eliška Pomořanská zdroj: tisková zpráva

6. Václav IV.

Václav IV. byl syn Karla IV. a jeho třetí manželky Anny Svídnické, český král v letech 1378–1419 a v letech 1376–1400 byl i římský král. Po smrti otce v roce 1378 byl Václav celkem aktivním panovníkem. Dvorských úřadů se ujali představitelé nižší šlechty, o které se Václav opíral, kteří ale postrádali evropský rozhled. Snad i díky nim začal král upřednostňovat lovy a pitky před povinnostmi a dostal se do sporu s vyšší šlechtou i arcibiskupem Janem z Jenštejna. Více informací.

Václav IV. zdroj: Distributor

7. Alžběta I.

Alžběta I. byla královna Anglie a Irska od 17. listopadu 1558 až do své smrti. Byla dcerou Jindřicha VIII. a jeho druhé ženy Anny Boleynové a stala se pátou a poslední panovnicí z rodu Tudorovců. Na trůn nastoupila po smrti své nevlastní sestry Marie I., za jejíž vlády byla pro podezření z podpory protestantského povstání téměř rok vězněna. Více informací.

Alžběta I. zdroj: Distributor

8. Přemysl Otakar II.

Přemysl Otakar II., řečený král železný a zlatý, byl pátý král český z rodu Přemyslovců. Podle pověsti, jak ji uvádí Beckovský v Poselkyni starých příběhů českých, se Přemysl narodil v Městci Králové jako druhorozený syn krále Václava I. a Kunhuty Štaufské. Ačkoliv se jeho ostatky dochovaly ve velmi špatném stavu, antropolog Emanuel Vlček víceméně potvrdil fyzický popis. Přemysl byl průměrně vysoký, snědý a prý pohledný muž s dvorským vychováním a na svou dobu dobrým vzděláním. Více informací.

Přemysl Otakar II. zdroj: Distributor

9. Tomáš Garrigue Masaryk

Tomáš Garrigue Masaryk byl státník, politik, filozof a pedagog, první prezident Československé republiky. Za jeho zásluhy o stát mu parlament udělil titul „Prezident Osvoboditel“ a celkem sedmnáctkrát byl navržen na Nobelovu cenu míru. Více informací.

Tomáš Garrigue Masaryk zdroj: Profimedia

10. Zikmund Lucemburský

Zikmund, pojmenovaný po svatém Zikmundovi (který se za přispění Karla IV. stal novým českým patronem), byl významný evropský politik vrcholného středověku, v Čechách však neoblíbený kvůli Janu Husovi, na jehož smrti je mu připisován podíl. Zikmundovi se skutečně od mládí říkalo „liška ryšavá“, ovšem jenom kvůli zrzavým vlasům, ne prohnanosti. Více informací.

Zikmund Lucemburský zdroj: tisková zpráva

Tagy: panovníci

Zdroje: Vlastní


Osobnosti a filmy v článku